TÀI KHOẢN – THẺ VIP

Đối với TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN:

Chúng tôi quy định số lần đặt hàng trong 5 tháng là 10 lần, với tổng số tiền đặt hàng trong 5 tháng là 20,000,000đ. Áp dụng cho tổng các đơn hàng đã được giao hàng thành công. Quý khách sẽ được tặng 5% điểm tích luỹ. Điểm tích luỹ này có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày cấp. Điểm tích luỹ có tác dụng giúp quý khách trở thành Khách hàng VIP.

Đối với TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG VIP:

Chúng tôi quy định số lần đặt hàng trong 5 tháng là 15 lần, với tổng số tiền đặt hàng trong 5 tháng là 30,000,000đ. Áp dụng cho tổng các đơn hàng đã được giao hàng thành công. Quý khách sẽ được tặng 6% điểm tích luỹ. Điểm tích luỹ này có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày cấp.

Nhưng trong vòng 3 tháng, nếu quý khách không mua hàng hoặc không có bất kỳ một giao dịch nào tại funnyfunnykr.vn, các quyền lợi của Quý Khách Thành viên hoặc VIP sẽ tự động chấm dứt.

Các cấp độ thành viên sẽ được thông báo đến Quý khách từ ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng.

Điểm tích luỹ sẽ được cấp vào ngày đầu tiên của tháng kế tiếp và có giá trị trong vòng 30 ngày, nến Quý khách lưu ý nhé.